backgroundImage
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
Odběr novinek
Přihlásit k odběru
možnosti plateb
Platba převodem Dobírka Hotově PPL - jen logo Česká pošta - jen logo

Všeobecné obchodní podmínky


I. Obecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.velkoobchodzdravi.cz . Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené VOP se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

II. Vymezení pojmů

Prodávající  - Harmonie pro život s.r.o., Dolní Valy 777, Uherský Brod, 688 01, IČ 04541766
Kupující       - podnikatel – uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností


Kupní smlouva
Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

III. Dodávka zboží

Zboží je expedováno zpravidla následující pracovní den (skladem). V případě, že zboží není skladem (dodávka do 3 dnů), je expedováno do tří až pěti pracovních dnů. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky (dobírka, hotovost) nebo po přijetí platby od kupujícího (platba kartou, převod na účet). Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí. O odeslání zboží informuje prodávající kupujícího e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí vlastnictvím prodávajícího. V případě odmítnutí převzetí nebo vyzvednutí zboží kupujícím, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody.

IV. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo bez udání důvodů a jakékoli sankce odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Zboží by měl kupující vrátit úplné, nepoškozené, bez známek používání nebo opotřebení. Prodávající po přijetí písemného odstoupení od smlouvy a zboží vrátí kupujícímu zaplacenou finanční částku do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části v případech, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě zaplacení kupní ceny kupujícím, bude částka za zboží nebo jeho část převedena zpět na jeho účet.

V. Ochrana osobních údajů

Kupující uzavřením kupní smlouvy nebo vyplněním registračního formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a se zasíláním informací a obchodních sdělení na e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje prodávající nepředává třetím osobám; výjimku tvoří osoby dopravující zboží, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v rozsahu potřebném pro doručení zboží.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2016

X

Zásady používání souborů cookies

Webové stránky dle Zásad zpracování osobních údajů zákazníků v souladu s GDPR využívájí soubory cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

 

Rozumím
Přizpůsobit